Filosofie & Wetenschap

Filosoferen als Socrates

Een Socratisch gesprek daagt je uit de grenzen van je eigen denken te herkennen en te verleggen. De cursisten leren op praktische wijze de basisvaardigheden van een socratisch gesprek: de kunst van het vragenstellen, je mening opschorten, het blootleggen van stilzwijgende kennis.
De Griekse filosoof Socrates heeft ons laten zien hoe je praktisch kan filosoferen. Door met elkaar in gesprek te gaan en elkaar te bevragen op wat je denkt, wat je voelt, hoe je handelt. Socrates leefde rond 500 vot in de jonge democratie van Athene. Hij klampte op straat allerlei mensen aan om hen te bevragen. Als een horzel viel hij je lastig, hij vroeg door en wilde weten hoe je je leven leidt. Voor Socrates was dit zelfonderzoek noodzakelijk voor een goed leven: voor jezelf én voor je medeburgers. Filosofische inzichten en zelfkennis kan je volgens Socrates het beste opdoen door na te denken over je dagelijkse levenspraktijk. Deze Socratische vorm van bevragen gaan de cursisten beoefenen.

Na een korte introductie over Socrates voeren we elke les een socratisch gesprek waarbij we verschillende denkbewegingen maken. Je leert de Socratische gespreksvaardigheden op een praktische manier, waardoor je ze direct in je persoonlijke of professionele leven kan toepassen.

Locatie: De Bieb, Westzijde 170a te Zaandam
Data: 15 jan/22 jan/29 jan
Tijd: Maandagmiddag 13:30-16:00
Prijs: €75 inclusief cursusmateriaal

Meer informatie over de cursus staat op website www.creaschool.nl (Bij Agenda)

Docent: Saskia van der Werff

Doelgroep

  • Volwassenen

Schrijf je in!

Schrijf je in op deze cursus. De gegevens worden direct naar de docent gestuurd. Met hem of haar maak je zelf je afspraken.

Reacties

Reactie deelnemer Cursus Praktisch Filosoferen

De kennismaking met de verschillende filosofen uit vroeger tijden en hun gedachtengoed vind ik een verrijking voor mezelf. Door de manier van vraagstelling bij het in praktijk brengen van hun manier van redeneren leer ik op een andere manier naar een stelling of een vraagstuk te kijken; hoe er dieper op in te gaat om tot een echte/andere waarheid te komen bij mezelf. Daarbij ervaar ik ook dat de inbreng van iedere deelnemer en zijn gedachten en manier van verwoorden, zijn/haar vocabulaire daarbij een extra aanvulling zijn. Heel veel misverstanden ontstaan doordat men een afwijkende interpretatie van een woord heeft. Ik kan me helemaal vinden in de manier waarop je ons daarbij begeleidt in het vinden en formuleren van onze gedachten. Het blijkt dat het mij ook nog eens een verrijking van mijn eigen Nederlandse taal brengt. Heerlijk intrigerend. Ik ga beslist door op dit onderzoekende pad!

Onverwacht anders kijken

In het voorjaar heb ik deelgenomen aan de cursus ‘praktisch filosoferen’, gewoon uit interesse. Ik was benieuwd naar de achtergrond, de theorie, van ‘de filosofen’. Je kunt er zelf van alles over lezen maar persoonlijk vind ik het dan moeilijk om een en ander in perspectief te plaatsen. De begeleiding door filosofie-docente Saskia van der Werff was goed en leerzaam. Het was precies wat ik zocht; uitleg over het gedachtegoed van de filosoof en daarna samen een oefening maken om te onderzoeken of je zelf iets kunt met de kennis van de betreffende filosoof. Zeer fascinerend! Daarnaast komen ook andere, meer dagelijkse, onderwerpen aan bod die je zelf mocht inbrengen. Een onderwerp werd uitgebreid onderzocht. Door de vragen van je medecursisten en de leiding van Saskia waardoor je niet afdwaalt, werd je gedwongen jouw eigen mening hierover onder de loep te nemen. Daardoor kon je opeens, totaal onverwacht, anders tegen iets aan gaan kijken. Dat is zo’n bijzondere en leuke ervaring, die gun ik iedereen! Maar vraag je me ‘wat weet je er nu van?’: nu, vooral dat het maar heel weinig is wat ik weet. En dat is dan weer een hele goede reden om mij op te geven voor de vervolgcursus in het najaar! Deelnemer cursus Praktisch Filosoferen, voorjaar 2017 Zaandam

Leerzaam!

De 8 lessen praktische filosofie waren zeer boeiend, verrassend en inspirerend! Weer eens iets heel anders om mee bezig te zijn. Er was leerzaam cursusmateriaal, zodat je gedurende de week ook met filosofie bezig was. Ik kijk uit naar een vervolgcursus! Cursist Praktisch filosoferen, Zaandam voorjaar 2017