Even voorstellen

Robert Jan Simons

Deze doodgewone nieuwetijdsschrijver voelt zich vreemdeling in deze (toch niet zo) maakbare wereld en kijkt met verbijstering om zich heen; doet onderzoek naar aanleiding, oorzaak en gevolg van intermenselijk handelen en schrijft verfrissende artikelen over hoe we met elkaar omgaan - en hoe dat anders kan.
"Gezond verstand is waar het hart bij zit"; "zonder hart klopt het niet" stelt hij. Het is zijn drijfveer om het beste in zichzelf en anderen boven te brengen.
Trakteert op een dagelijkse verse hersenschudding op facebook en werkt inzichten uit in zijn "Dagboek van een Vreemdeling".

Verbetering van levenskwaliteit, Het is zijn missie om zijn kennis van de afgelopen tien jaar door te geven en doet dat met workshops waarbij hij niet alleen kijkt naar wat jij (wilt en) kunt maar vooral naar wat je tegenhoudt om dat te doen. Zulke "zelf-sabotage" is zijn expertise.

Overzicht workshops:

* Leven voorbij angst - mentaal stabiel; hoe saboteer ik mijzelf?
* Geweldloze communicatie | conflictbeheersing in de praktijk
* Eigen praktijk starten of verbeteren | verdien in je eigen tijd, in je eigen ruimte, je eigen geld
* Anders leren denken | Nalatenschap van Einstein
* Samen-leven | elkaars partner zijn in vrijblijvendheid
* Essentie van intentie | conflicten smoren, gesprekken leiden, verantwoordelijkheid nemen en verwoorden wat je voelt
* Overwin je sabotages | leef in vrijheid, voorbij angst, in vertrouwen, mentaal stabiel
* Volg je hart

Veel plezier!
Robert Jan Simons | het lichaam liegt nooit . nl'

Mijn cursus(sen)