Even voorstellen

Ruud Baars

Sjaak Visser, predikant te Zaandam, staat midden in deze wereld. Hij is steeds weer bezig om verbinding te zoeken en te leggen. Sjaak speelde een zeer actieve rol bij de opvang van vluchtelingen in de Noorderkerk. Hij probeert, nu voor velen het kerkbezoek geen gewoonte meer is, nieuwe vormen uit om religie met elkaar te beleven.
In de dagen voor kerst 2017, sluit Sjaak zich samen met collega-predikant Antonie Holleman, evenals het jaar ervoor, weer gedurende 6 dagen op in het Glazen Huis Zaanstreek. Hiermee halen ze geld op voor 3FM’s Serious Request, dat dit jaar in het teken staat van het herenigen van familieleden die elkaar door een ramp of conflict uit het oog zijn verloren.

Norma Stroo, werkte enkele jaren in het onderwijs. Dit bleek echter niet haar passie. Zij volgde een studie aan de Academie voor Spirituele Integratie en is thans spiritueel therapeut. Zij heeft vanaf 2007 een praktijk in Zaandam: www.normastroo.nl
Van Norma’s hand verscheen “Spreken met de spints”, een novelle waarin zij op indringende wijze schrijft over haar beleving van het ziekteproces van haar moeder en van haar broer die beiden psychisch ziek waren.
Norma verzorgde eerder, samen met Ruud, de workshops “Spiritueel schrijven”. Dit was een combinatie van spiritualiteit, proza en poëzie.
Norma is een groot liefhebber van schilderen.

Ruud Baars, werkte 44 jaar in diverse typen van onderwijs, zowel als docent als directeur.
Taal en schrijven is vanaf de lagere school een rode draad geweest in het leven van Ruud. Het schrijven van een opstel vond hij als kind al spannend, hij genoot ervan en was trots om het voor te lezen.
Verhalen schrijven en verhalen vertellen is altijd gebleven.
In het onderwijs heeft hij veelvuldig zijn leerlingen uitgenodigd tot het schrijven van poëzie en proza.
De poëzieprojecten op school waren hoogtepunten en deden velen verbaasd staan. Op zijn laatste school, voor kinderen met een ernstige taalproblematiek, bleken de leerlingen in staat te zijn om ontroerende of eerlijke of humoristische gedichten te schrijven.
Ruud is van mening, dat iedereen kan schrijven.
Pak een pen en begin!
Dat is zijn motto.
Ruud schreef twee boeken:
• Meester, u lijkt wel een monnik!
• Hangend Hout.'

Mijn cursus(sen)